GENERAL TERMS

Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ПОЛЯНА ПГ “ ЕООД с ЕИК 203611721, управител: г-жа Полина Ганева, адрес на управление: село Поляна 8654, Био Ферма ''Поляна'', община Стралджа, област Ямбол , адрес за кореспонденция в: гр. София п.к. 1142, бул."Патриарх Евтимий" 26, ет. 5, ап. 5 телефон за връзка: 0894388175, e-mail: poliana.office@gmailcom, наричано по-долу ТЪРГОВЕЦ или ФИРМАТА, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост ПОРЪЧИТЕЛ или ПОТРЕБИТЕЛ във връзка със заявяването за закупуване на предлаганите продукти и услуги от „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД, които могат да бъдат разгледани в електронен сайт https://www.poliana.bg и в последствие поръчани на телефон 0884940294  или чрез имейл poliana.office@gmail.com.

 

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:
 www.kzp.bg

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове  Онлайн решаване на спорове

2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД предоставя възможността на потребителите на сайта, да разгледат и да се запознаят с продуктите, които ФИРМАТА изработва и които в последствие могат да бъдат заявени като поръчка по телефона или мейла на фирмата. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които използват сайта www.poliana.bg. С установяването на връзка с нас по телефон и/или мейл, за да заявите продукт или услуга от този каталог, Вие като потребители/клиенти се съгласявате, изцяло приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни и/или не приемате Общите условия „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД не може да изпълни Вашата поръчка.

3. Продуктите, които се намират на сайта https://www.poliana.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продукти „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД.

4. Продуктите, качени в сайта https://www.poliana.bg се изработват ръчно и са собственост на „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД. Копирането и използването на съдържанието, вкл. снимките от сайта https://www.poliana.bg може да стане само след получаване на писмено съгласие от „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД.

5. Поръчка може да бъде направена единствено на телефон 0884940294  и/или мейл poliana.office@gmail.com. Получаването на потвърждение от нас на Вашата поръчка по телефон и/или мейл има правно обвързваща сила, с което се счита, че договорът за изпълнение на поръчката е сключен.

6. Запазваме си правото да направим отказ от изпълнение на потвърдена поръчка в случай, че има обективни причини, поради които не могат да бъдат изработени поръчаните продукти, включително и поради фактори, независещи от ПОЛЯНА ПГ ЕООД. В този случай клиентът може да избира между отказ от поръчката или заместване с продукт, който може да бъде изработен.

7. Договорният език е български, а плащанията са в български левове.

8. Доставката на заявените продукти се извършва с фирма Еконт Експрес или Спиди, освен в случаите, когато клиентът желае изпълнението на доставката да бъде извършено от друга куриерска фирма.

9.  „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер.

10. Транспортните разходи по доставката на поръчаните продукти се заплащат отделно и са за сметка на Купувача, съгласно тарифите на избраната куриерска фирма.

11. Цените, посочени на сайта са с вкл. ДДС и се отнасят за 1 бр. от предлагания продукт, освен в случаите, когато изрично е уточнено, че цената е за килограм.

12. Всички характеристики на продуктите са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул, като са качени и снимки на съответния продукт. Важно! Възможни са различия в опаковките на отделни продукти. Всеки от качените в каталога продукти е ръчно изработен и не е възможно да бъде направено абсолютно точно копие. При възникване на неяснота и/или за повече информация, клиентът може незабавно да се свърже с „ПОЛЯНА ПГ“ЕООД по удобен за него начин от посочените форми на контакт в секцията ЗА НАС/КОНТАКТИ.

13. Посочените цени в сайта за всеки от продуктите в каталога, НЕ ВКЛЮЧВАТ доставката до Клиента. Транспортните разходи се заплащат отделно и са за сметка на поръчителя.

14. Потребителят на сайта има възможност да разглежда и да поръчва продукти от каталога на www.poliana.bg. Поръчка се осъществява единствено по телефона или мейла на фирмата, посочени в секция ЗА НАС/КОНТАКТИ.

15. Регистрация на потребителите в сайта не е задължителна и не се налага, за да бъде направена заявка за поръчка.

16. Всеки, който е заявил поръчка при нас има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

17. При направена регистрация в сайта, всеки регистрирал се носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми фирмата за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

18. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си. Заплащането на поръчаните продукти може да стане по банков път или на куриера при доставка на продукта с наложен платеж.

19. За да можем да изпълним съответната заявка и продуктът да достигне до клиента, то той е небходимо да предостави име, точен и валиден телефон, адрес за доставка или офис на куриер. Предоставените лични данни са защитени и се използват само и единствено заявения продукт да бъде получен от заявителя.

20. Изпълнението на поръчката стартира след нейното съгласуване с поръчителя и задължително получаване на неговото одобрение. Всяка последваща промяна на параметрите след това съгласуване/одобрение са за сметка на поръчителя.

21. „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по собствена преценка да прекрати или промени предоставяните продукти и услуги във връзка с ползването на сайта. „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.poliana.bg.

22. „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД има задължението в уговорения срок и/или след получаване на плащането, ако то е направено по банков път да достави поръчаните от клиента продукт/и в добър търговски вид.

23. „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не зависят от фирмата и не са в нейните правомощия и възможности за тяхното преодоляване или не е била длъжна да предвиди – вкл. природни бедствия, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и/или в предоставянето на услугите извън нейният контрол.

24. Възможни са технически грешки в описанието на продуктите. При съмнения за такива, трябва незабавно да се свържете с „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД.

25. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД на основание промени в законодателството и разпоредбите на държавната администрация и регулативни органи.

26. „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД има право да променя информацията, касаеща цени, количества, начин за плащане, доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване. Изключение от това са вече потвърдените и в процес на изпълнение поръчки.

ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

27. Продукти могат да бъдат върнати в рамките на 14-дневен срок от датата на получаването им, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.  Върнатият продукт трябва да е във вида, в който е получен, в ненарушен търговски вид. Към него трябва да бъде приложен и документа за покупката (фактура и/или касов бон). Транспортните разходи са за сметка на клиента.

28. Съгласно чл. 47, ал. 1, т.8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП, ако желаете връщане на продукт, за да упражните правото си на отказ, използвайте стандартния формуляр за отказ, приложен по-долу.

––––––––––––––––––

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

(попълнете и изпратете на e-mail: info@poliana.bgнастоящия формуляр, ако желаете да върнете закупен продукт)

 До …………… (името на търговеца, адрес и ЕИК)

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги ……………………..

– Стоката е поръчана на ………………………

– Стоката е получена на ………………………… /посочва се датата на получаване от потребителя/

– Име на потребителя ……………………….

– Адрес на потребителя ………………………..

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

29. Всяка поръчка се изпраща с опция Преглед. Това дава възможност на поръчителя да прегледа поръчаните продукти, преди да ги заплати. В случай, че клиентът се откаже от поръчката след Преглед при куриера, то следва да заплати куриерската услуга по доставката и връщането.

30. Ако при получаване на продукта, той е повреден клиента незабавно трябва да се свърже с „ПОЛЯНА ПГ“ ЕООД. Продуктът подлежи на връщане, като в този случай транспортните разходи са за сметка на фирмата. Върнатият продукт следва да бъде подменен или сумата за него ще бъде възстановена, заедно с направените от клиента транспортни разходи.

31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

32. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:
 www.kzp.bg

При спор, който не може да бъде решен съвместно, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове  Онлайн решаване на спорове

33. За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас чрез посочените тук e-mail и телефон – poliana.office@gmail.com, 0884940294 или 0894388175.

 

 

DELIVERY PRICE

We work with the couriers Speedy and Econt

Delivery with Speedy
Delivery to Speedy's office – 3.50 lv.
Delivery to a personal address - 4.50 lv
Express delivery with Speedy – 6.50 lv.

Delivery with Econt
Delivery to Econt's office – 3.50 лв.
Delivery to a personal address with Econt – 8.15 lv.
Express delivery to Sofia with Econt – 4.70 lv.
Express delivery to the country with Econt - 10.70 lv.

SUBSCRIBE TO RECEIVE OUR OFFERS